Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Perhekeskus / Lapsiperheiden sosiaalityö / Tukihenkilötyö

Tukihenkilötyö

Tukihenkilötoiminta voi olla vapaaehtoistyötä, josta voidaan maksaa palkkio ja / tai kulukorvaus. Ammatillinen tukihenkilö on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, jolla on kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

Vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi sopii luotettava ja turvallinen aikuinen, joka haluaa toimia tukihenkilönä. Tukihenkilöllä on oltava riittävän tasapainoinen elämäntilanne, tarpeeksi aikaa tukihenkilötoiminnalle ja motivaationa vilpitön halu toimia tukihenkilönä.

Tukisuhteen tavoitteista ja tapaamisten tiheydestä tehdään kirjallinen sopimus. Tukihenkilö ja tukea tarvitseva lapsi tai perhe tapaavat yleensä 1-4 kertaa kuukaudessa. Tukisuhteella on oltava aina alaikäisen lapsen huoltajien hyväksyntä.

Ammatillinen tukihenkilötyö on lapsille ja nuorille suunnattu sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen palvelu. Toiminnan tarkoituksena on asiakkaiden kokonaisvaltainen tukeminen yhteistyössä viranomaisten ja huoltajien kanssa. Ammatillinen tukihenkilö työskentelee yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen perheensä kanssa tehdyn asiakassuunnitelman mukaisesti. Ammatillinen tukihenkilötyö perustuu asiakkaan ja työntekijän väliseen luottamukselliseen suhteeseen.

Ammatillinen tukihenkilösuhde alkaa sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan ja perheen kanssa pidettävällä asiakassuunnitelmaneuvottelulla. Neuvottelussa sovitaan toiminnan tavoitteet ja tukisuhdetta tarkastellaan tämän jälkeen säännöllisesti asiakassuunnitelmaneuvotteluissa.

Toiminnan sisältö määritellään jokaisen lapsen/nuoren kohdalla yksilöllisesti elämäntilanteen ja tarpeen mukaan. Ammatillisen tukihenkilön ja lapsen/nuoren tapaamiset voivat olla muun muassa:

Lasta tai nuorta tavataan joko lapsen/nuoren kotona, lapsen tai nuoren harrastuksissa, ammatillisen tukihenkilön toimitiloissa tai muussa yhteisesti sovitussa paikassa.

Päätöksen ammatillisen tukihenkilöpalvelun myöntämisestä tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Työntekijöiden yhteystiedot:

Tukihenkilötyö:
Sosiaalityöntekijä Huhtamäki Leena puh. 040 773 0286

Tukiperhe:
Sosiaalityöntekijä Huhtamäki Leena puh. 040 773 0286