Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Ikäihmisten palvelut / IkäLuotsi / Ikäihmisten perhehoito

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa, hyväksymässä ja valvomassa perhekodissa. Perhehoito mahdollistaa yksilöllisen hoidon ja kodinomaisen, turvallisen asumisen. Kotiympäristö ja mahdollisuus osallistua perheen arkeen tukevat toimintakykyä.

Perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista ja osavuorokautista perhehoitoa. Lyhytaikainen perhehoito antaa esim. omaishoitajille mahdollisuuden vapaapäivien pitämiseen.

LLKY perii jatkuvasta perhehoidosta asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan pitkäaikaisen laitoshoidon maksutaksan mukaisen asiakasmaksun. Lyhytaikaisessa ja osavuorokautisessa perhehoidossa noudatetaan LLKY:n johtokunnan hyväksymää maksutaksaa. Mikäli lyhytaikaisen/osavuorokautisen perhehoidon perusteena on omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävä palvelu, peritään asiakkaalta Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/ 734 § 6 b määritelty asiakasmaksu.

Perhehoito perustuu perhehoitolakiin, lakiin perhehoitolain muuttamisesta sekä LLKY:n omaan ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeeseen. LLKY laatii perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Perhehoidosta maksetaan perhehoitajalle hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus.

Kenelle perhehoito sopii?

Perhehoitoon hakeminen

Perhehoitoon haetaan toimittamalla hakemus LLKY:n asiakasohjausyksikkö IkäLuotsiin, Hallintoaukio/PL 100, 61801 Kauhajoki. Ennen perhehoitoa järjestetään aina tutustuminen perhekotiin. Asiakassijoitukset tapahtuvat ainoastaan LLKY:n järjestämänä.

Lisätietoa ikäihmisten perhehoidosta antaa:

Tuula Kälviäinen
palvelukoordinaattori
(perhehoidon vastuutyöntekijä)
puh. 040 182 2257
etunimi.sukunimi@llky.fi

Ohjeita

Sinustako ikäihmisten perhehoitaja?

Perhehoidon toimintaohjeet 2022 alkaen

Tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Esitteitä

Ikäihmisten perhehoito

Hakemukset/lomakkeet
Hakemus palveluasumiseen ja perhehoitoon

Perhehoitajien valmennukseen/perhehoitajaksi hakevan perustietolomake

 

Perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset
Perhehoitajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Käynnin tarkoituksena on tukea perhehoitajien omaa terveyttä, jaksamista ja hyvinvointia sekä tehtävässä toimimista.
Perhehoitajat kutsutaan tarkastuksiin kirjeitse. Halutessanne voitte myös itse ottaa yhteyttä ja varata ajan terveydenhoitajalta p. 040 485  0043, soittoaika ma-pe klo 10-11.