Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 14.00 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 14.00-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Ikäihmisten palvelut / IkäLuotsi

ASIAKASOHJAUSYKSIKKÖ IKÄLUOTSI

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN NEUVONTA JA OHJAUS

Ikäihmisten palveluiden päätavoite on tukea asiakkaiden kotona selviytymistä ja ennaltaehkäistä palveluasumisen tarvetta.


Palveluopas avautuu kuvakkeesta


Ikäihmisten palveluihin kuuluvat:

IkäLuotsi on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY) matalan kynnyksen asiakasohjausyksikkö, jonne on keskitetty iäkkäiden henkilöiden yleinen ohjaus ja neuvonta, palveluista ja etuuksista tiedottaminen, palvelutarpeen arviointi, palveluista ja asiakasmaksuista päättäminen, palveluiden järjestäminen ja koordinointi (mukaan lukien SAS-toiminta ja omaishoidontuen asiat). IkäLuotsin palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille, heidän omaisilleen ja läheisilleen. Toiminnan tavoitteena on edistää ikääntyvien hyvinvointia ja tukea itsenäistä kotona asumista koko LLKY:n alueella.

IkäLuotsin esittelyvideo

 

OTA YHTEYTTÄ KUN

RATKAISUJA YHDESSÄ

Tavoitteena on:

Yhteystiedot:
Asiakaspalvelu ja puhelinneuvonta
ma-pe klo 9.00-14.00
puh. 040 657 0040

ikaluotsi@llky.fi

Huom! Asiakaskäynnit ajanvarauksella

Palvelemme Asiakasohjausyksikkö IkäLuotsissa takaisinsoittojärjestelmässä. Muina aikoina voit jättää viestin. Olemme yhteydessä sinuun.

Käyntiosoite:
Kauhajoen kaupungintalo, 1krs.
Hallintoaukio, 61801 Kauhajoki

 

Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn odotusaika ajalta 1.1.-30.6.2022

Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.


Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä (palveluntarve todettu) siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vanhuspalveluiden keskimääräiset odotusajat/aikarajat löytyvät www.llky.fi ? Hoidon ja Hoivan palvelut ? Ikäihmisten palvelut ? sivulta. Lisäksi tiedot ovat saatavilla IkäLuotsin / kotihoidon toimistoista.


Seuraavan kerran keskimääräinen odotusaika julkaistaan tammikuussa 2023 ajalta

1.7.?31.12.2022.
  

 

ISOJOKI

KARIJOKI

KAUHAJOKI

TEUVA

Palvelutarpeen

selvittäminen

0-7 vrk

 

0-7 vrk

 

0-7 vrk

 

0-7 vrk

 

Kotihoitopalvelut

 

0-7 vrk

0-7 vrk

0 -7 vrk

0 -7 vrk

Omaishoidontuki

 

0- 1 kk

0-1 kk

0- 1 kk

0- 1 kk

Ympärivuorokautinen

palveluasuminen

3-5 kk

(ka. 3,8 kk)

 

5-7 kk

(ka. 5,2 kk)

0 -6 kk

(ka. 1,7 kk)

0 -5 kk

(ka. 1,4 kk)

 

Lisätietoja saatavissa tarvittaessa IkäLuotsista, palvelukoordinaattori Tuula Kälviäinen p. 040 182 2257

 

 

Lomakkeita

Omaishoidontukihakemus
Omaishoidettavan palvelusetelihakemus
Päivätoimintahakemus
Hakemus palveluasumiseen ja perhehoitoon
Hakemus pitkäaikaisen palvelun piiriin kotikunnan muuttuessa
Eläkkeensaajan asumistuki (Kela)
Eläkettä saavan hoitotuki (Kela)
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
Omavalvontasuunnitelma