Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Hallinto / Toimielimet / Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Kuntalain 71 § mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksessa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Hallintosäännön 13 §:n mukaisesti lautakunnan on
1) seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2) huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on osoitettu riittävät voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä
3) tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hallintosäännön 18 §:n mukaisesti lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja johtokunnan lausunnosta. Lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu 8 jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenkunnat nimeävät
lautakuntaan jäsenet seuraavasti: Kauhajoki 4 jäsentä, Isojoki 1 jäsen, Karijoki 1 jäsen ja Teuva 2 jäsentä.
Esittelijänä toimii tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja sihteerinä arkistosihteeri.
 
Yhtymäkokouksen valitsemat tarkastuslautakunnan jäsenet valtuustokaudella 2021 - 2025:

 

Jäsen   Varajäsen Kunta
Taija Hakola puheenjohtaja Raija Kuusisto Kauhajoki
Sauli Koski I varapuheenjohtaja Marica Hartman Teuva
Heikki Ahola jäsen Antti Ala-Kokko Kauhajoki
Soile Luoma jäsen Petri Ahola Karijoki
Mika Muurimäki jäsen Riitta Myllyaho Kauhajoki
Päivi Nummijoki jäsen Eija Ala-Pantti Kauhajoki
Simo Teikari jäsen Mauri Kankaanpää Isojoki
Kaisu Viljanmaa jäsen Antti Siljamäki Teuva