Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Hallinto / Toimielimet / Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto

Johtokunnan henkilöstöjaosto päättää työnantajan päätösvaltaan kuuluvista henkilöstöasioista
siltä osin kun niitä ei ole hallintosäännön perusteella annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle:

1. Virka- ja työehtosopimuksen tekemistä koskevat asiat kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen
nojalla ja sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta sopimisesta työmarkkinalaitoksen
suostumuksella;
2. Virka- ja työehtosopimuksen yleistä soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevat asiat siltä osin kuin
ne on jätetty työnantajan harkintaan;
3. Virka- ja työehtosopimusten mukaisten paikallisneuvottelujen käyminen;
4. Keskitettyjen palkkaratkaisujen täytäntöönpano;
5. Henkilöstöasioiden yleisohjeiden antaminen.

Henkilöstöjaostoon kuuluu 5 jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.
Esittelijänä toimii liikelaitoskuntayhtymän johtaja ja sihteerinä henkilöstöpäällikkö.

Johtokunnan valitsemat henkilöstöjaoston jäsenet valtuustokaudella 2017 - 2021:

Jäsen   Varajäsen Kunta
Lasse Hautala puheenjohtaja Riitta Koivula Kauhajoki
Antti Seppälä I varapuheenjohtaja Marko Keski-Sikkilä Karijoki
Linda Leinonen jäsen Esa Saarinen Isojoki
Anu Salmela jäsen Satu Tamsi Teuva
Tarja Tapanainen jäsen Heikki Santala Kauhajoki

Henkilöstöjaoston pöytäkirja pidetään nähtävänä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana torstaina kello 10.00 - 15.00
liikelaitoskuntayhtymän toimistossa Kauhajoen kaupungintalolla. Pöytäkirjat julkaistaan myös liikelaitos-
kuntayhtymän internetsivuilla.