Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus ma-su klo 8-22
puh. 06 2413 3200

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 10-15
puh. 06 2413 3220

LLKY:n huolipuhelin

Henkistä tukea koronavirukseen liittyen
puh. 040 664 1900 arkisin klo 12-18

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15-8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Polku: / Hallinto / Toimielimet

Toimielinten kokousmenettelyt

Kokousaika- ja -paikka
Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheen-
johtajalle esityksen sen pitämisestä.

Esityslistat ja pöytäkirjat
Yhtymäkokouksen, johtokunnan, lautakuntien ja jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan
niiden valmistuttua siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet.

Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
Toimielinten tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävillä siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet.

Luottamushenkilöt 1.6.2017 - 31.5.2021