Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 14.00 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 14.00-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Hallinto / Toimielimet

Toimielinten kokousmenettelyt

Kokousaika- ja -paikka
Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheen-
johtajalle esityksen sen pitämisestä.

Esityslistat ja pöytäkirjat
Yhtymäkokouksen, johtokunnan, lautakuntien ja jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan
niiden valmistuttua siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet.

Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
Toimielinten tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävillä siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet.

Luottamushenkilöt 1.9.2021 - 31.12.2025