Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 14.00 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 14.00-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Asiakkaalle / Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä edellyttävät, että jokainen palvelun antaja hoitaa, ohjeistaa, seuraa ja valvoo tietosuojan toteutumista toiminnassaan.

Jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajalla tulee olla nimettynä tietosuojavastaava(t), jonka tehtävänä on erityisasiantuntijana auttaa palvelun antajaa velvoitteidensa toteuttamisessa.

Tietosuojavastaava mm.

Selvityspyynnöt oikeudettomasta henkilötietojen käsittelystä voi osoittaa kyseisen toimintayksikön esimiehelle, palvelujohtajalle tai tietosuojavastaavalle.

Henkilörekistereistä on nähtävillä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteriselosteet.

Tietosuojavastaavan tiedot  Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

 

Ohjeet

LLKY:n tietoturva- ja tietosuojapolitiikka
LLKY:n henkilöstön tietoturvaohjeet
LLKY:n käyttölokien seuranta- ja valvontasuunnitelma
Rekisteriselosteet

Lomakkeet

mm. asiakkaan oikeuksia koskevia lomakkeita löydät lomakkeet-sivulta.
Lomakkeet-sivulle pääset tästä linkistä.

Lisätietoa

Sosiaaliasiamiespalvelut
Potilasasiamiespalvelut
Tietosuojavastaava
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)
Eu:n yleinen tietosuoja-asetus
Tietosuojalaki
(Finlex)