Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus ma-su klo 8-22
puh. 06 2413 3200

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 10-15
puh. 06 2413 3220

LLKY:n huolipuhelin

Henkistä tukea koronavirukseen liittyen
puh. 040 664 1900 arkisin klo 12-18

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15-8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Polku: / Asiakkaalle / Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä edellyttävät, että jokainen palvelun antaja hoitaa, ohjeistaa, seuraa ja valvoo tietosuojan toteutumista toiminnassaan.

Jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajalla tulee olla nimettynä tietosuojavastaava(t), jonka tehtävänä on erityisasiantuntijana auttaa palvelun antajaa velvoitteidensa toteuttamisessa.

Tietosuojavastaava mm.

Selvityspyynnöt oikeudettomasta henkilötietojen käsittelystä voi osoittaa kyseisen toimintayksikön esimiehelle, palvelujohtajalle tai tietosuojavastaavalle.

Henkilörekistereistä on nähtävillä henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tietosuojavastaava on:

Petri Borén
Tietosuojavastaava
puh.040 194 0894
etunimi.sukunimi@seutupalvelukeskus.fi
 
 

Ohjeet

LLKY:n tietoturva- ja tietosuojapolitiikka
LLKY:n henkilöstön tietoturvaohjeet
LLKY:n käyttölokien seuranta- ja valvontasuunnitelma
Rekisteriselosteet

Lomakkeet

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Käyttäjälokitietojen selvityspyyntö
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus
Sosiaalihuollon asiakkaan muistutus
Terveydenhuollon asiakkaan muistutus
Potilasvahinkoilmoitus

Lisätietoa

Sosiaaliasiamiespalvelut
Potilasasiamiespalvelut
Tietosuojavastaava
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)
Henkilötietolaki
(Finlex)