Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 14.00 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 14.00-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Asiakkaalle / Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiespalvelut ovat siirtyneet SONetBOTNIAn hoidettavaksi.
Kuntayhtymän sosiaaliasiamiehenä toimii Taina Holappa (sij. Anne Viita 1.12.2021 alkaen)

Tehtävät ja palvelut
1.1.2001 voimaan tulleen sosiaalihuollon asiakaslain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies.
Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on asiakaslain 24 §:n mukaan:
1. Neuvoa asiakkaita ja työntekijöitä asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä;
2. Avustaa asiakasta tarvittaessa muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen (hallintokantelu ja
muutoksenhaut päätöksiin) käytössä;
3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi
5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallituksille
Sosiaaliasiamiehen tehtävät jakaantuvat välittömään asiakastyöhön sekä tiedottamis- ja vaikuttamistyöhön.

Mikä on sosiaalihuoltoa?
Seuraavat sosiaalipalvelut ja tukitoimet kuuluvat sosiaalihuollon asiakaslain piiriin: sosiaalityö, toimeentulotuki,
kasvatus- ja perheneuvonta, päivähoito, kehitysvammaisten huolto, vammaispalvelut, lapsen huolto- ja
tapaamisoikeusasiat, elatusturva, isyysasiat, lastensuojelu, vanhustenhuolto, omaishoito ja päihdehuolto sekä
kuntouttava työtoiminta.

Mitkä tehtävät eivät kuulu sosiaaliasiamiehelle
Sosiaaliasiamiehellä ei ole itsenäistä päätösvaltaa sosiaalihuollon asioissa. Hän ei tee päätöksiä eikä voi
muuttaa kunnan viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä. Sosiaaliasiamiehen toimenkuvaan eivät kuulu
sosiaalivakuutukseen liittyvät (Kelan etuudet ym.) asiat. Näissäkin asioissa asiamies pyrkii kuitenkin
ohjaamaan asiakkaan oikealle viranomaiselle avun saamiseksi.

Sosiaaliasiamiehen toiminta-alue:
Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane,
Lappajärvi, Seinäjoki, Soini, Teuva, Töysä, Vimpeli ja Ähtäri.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

Sosiaaliasiamies Taina Holappa (sij. Anne Viita 1.12.2021 alkaen)

SONet BOTNIA
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
käyntiosoite: Kalevankatu 35, Seinäjoki
PL 158, 60101 Seinäjoki

Suora puhelinaika arkisin ti klo 12-13 ja ke klo 8.30-10
puh. 040 830 2020
Puhelinnumerossa on käytössä vastaaja, johon voit jättää soittopyynnön takaisinsoittoa varten.
sähköposti: sosiaaliasiamies@seamk.fi

www-sivut: http://www.sonetbotnia.fi/sosiaaliasiamies/