Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus ma-su klo 8-22
puh. 06 2413 3200

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 10-15
puh. 06 2413 3220

LLKY:n huolipuhelin

Henkistä tukea koronavirukseen liittyen
puh. 040 664 1900 arkisin klo 12-18

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15-8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Polku: / Asiakkaalle / Rekisteriselosteet

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Henkilötietolain (523/1999) mukaan jokaisesta henkilörekisteristä tulee laatia rekisteriseloste.
Siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä, mitä henkilötietojarekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.
Rekisteri- ja tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan rekisteröidyn oikeuksista. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän rekisteri- ja tietosuojaselosteet ovat yleisesti saatavilla toimipaikoissa ja yhtymän internet-sivuilla.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet:

Potilasrekisteri
Työterveyshuollon rekisteri
Ikäihmisten palveluasumisen asiakasrekisteri
Ikäihmisten perhehoidon asiakasrekisteri
Omaishoidontuen sopimusrekisteri
Omaishoidontuen palvelusetelirekisteri
SAS-rekisteri
RAVA-rekisteri
Kotipalveluiden tukipalveluiden ja niihin rinnastettavien palveluntuottajien rekisteri Vapaaehtoistoiminnan rekisteri
RAI-rekisteri
Klinik Pro asiakasrekisteri

TeleQ takaisinsoittojärjestelmän tietosuojaseloste IkäLuotsi

Hoitajakutsujärjestelmät tietosuojaseloste
Kameravalvonta tietosuojaseloste

Lastensuojelun asiakasrekisteri
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri
Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri
Lastenvalvojan asiakastietorekisteri
Perheneuvolan asiakasrekisteri
Toimeentulotukirekisteri
Päihdehuollon asiakasrekisteri
Päihdetyön asumispalvelun asiakasmaksurekisteri
Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän asiakasrekisteri
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasrekisteri
Kykyviisarin henkilönumerorekisteri

Mielenterveyskuntoutujien asiakasrekisteri
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun asiakasmaksurekisteri
Välitystilin asiakasrekisteri
Asiakasmaksujen perimättä jättämistä ja alentamista koskeva asiakasrekisteri
Vammaispalvelun asiakasrekisteri

Henkilötietorekistereiden käyttäjärekisteri
Henkilöstörekisteri WEB-tallennus
Henkilöstörekisteri Pegasos-henkilöstöhallinto
Henkilöstörekisteri Populus-matkahallintajärjestelmä
Luottamushenkilörekisteri
Avoin työnhakulomake

Ohjeet

LLKY:n tietoturva- ja tietosuojapolitiikka
LLKY:n henkilöstön tietoturvaohjeet
LLKY:n käyttölokien seuranta- ja valvontasuunnitelma

Lomakkeet

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Käyttäjälokitietojen selvityspyyntö
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus
Sosiaalihuollon asiakkaan muistutus
Terveydenhuollon asiakkaan muistutus
Potilasvahinkoilmoitus

Lisätietoa

Sosiaaliasiamiespalvelut
Potilasasiamiespalvelut
Tietosuojavastaava
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)
Henkilötietolaki
(Finlex)