Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Asiakkaalle / Palvelumaksut

PALVELUMAKSUJA

Asiakasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen

Tarvittaessa asiakkaan on mahdollista hakea asiakasmaksuun alennusta tai asiakasmaksun poistoa. Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä yksilöllisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Maksua alennetaan tai jätetään perimättä, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksu voidaan alentaa tai jättää perimättä myös huollollisten syiden perusteella. Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden.

Asiakasmaksun alentamista haetaan vapaamuotoisella hakemuksella Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle. Hakemus toimitetaan joko sähköisesti: hallinto@llky.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Jos asiakas haluaa tehdä oikaisuvaatimuksen laskun alentamis- tai perimättä jättämishakemuksesta tehtyyn päätökseen, se tulee tehdä 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on saanut päätöksen tiedoksi. Päätös katsotaan saapuneeksi 7. päivänä sen lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Päätöksen saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen käsittely on asiakkaalle maksutonta. Laskuun ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Jos asiakkaan puhevaltaa käyttää laillinen edustaja tai asiamies tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, tulee hakemuksessa olla myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Oikaisuvaatimus voi olla vapaamuotoinen kirje, jossa tulee olla ainakin seuraavat tiedot ja selvitykset:

Oikaisuvaatimus osoitetaan Supohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle ja toimitetaan joko sähköisesti: hallinto@llky.fi, postitse: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Sisäinen tukipalvelu, PL 100, 61801 Kauhajoki

Terveydenhuollon asiakasmaksut:

Sosiaalihuollon asiakasmaksut (sis. ikäihmisten palvelut)

Sosiaalipalveluiden asiakasmaksut:

Ympäristöpalvelujen maksut:

Ulkokuntalaskutuksen tuotehinnat: