Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus ma-su klo 8-22
puh. 06 2413 3200

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 10-15
puh. 06 2413 3220

LLKY:n huolipuhelin

Henkistä tukea koronavirukseen liittyen
puh. 040 664 1900 arkisin klo 12-18

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15-8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Polku: / Asiakkaalle / Asiakkaan oikeudet

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet:

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakaslain soveltamiseen liittyvissä sosiaalihuollon asioissa ja avustaa asiakasta tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. Asiamies tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Terveydenhuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet:

Potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista, toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi, neuvoo potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä ongelmatapauksissa ja avustaa muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin, eikä siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Ohjeet

LLKY:n tietoturva- ja tietosuojapolitiikka
LLKY:n käyttölokien seuranta- ja valvontasuunnitelma
Rekisteriselosteet
 

Lomakkeet

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Käyttäjälokitietojen selvityspyyntö
Rekisteritietojen oikaisuvaatimus
Sosiaalihuollon asiakkaan muistutus
Terveydenhuollon asiakkaan muistutus
Potilasvahinkoilmoitus
 

Lisätietoa

Sosiaaliasiamiespalvelut
Potilasasiamiespalvelut
Tietosuojavastaava
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)
Tietosuojalaki
(Finlex)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus